Paketni analizator: Wireshark Android alternative

Wireshark Android alternative: Wireshark je nevjerojatan i najpopularniji besplatni analizator paketa otvorenog koda. Može vidjeti svu mrežu com ....