Kako pristupiti Safari Download Manager-u na iOS-u

Upravitelj preuzimanja sadrži popis svih vaših preuzimanja s interneta kada koristite Safari. Možete vidjeti napredak preuzimanja.